Någon klok person har en gång sagt att ”utan bakgrund har vi ingen framtid”. Varje soldat vet att det mesta av det vi gör i dagens armé faktiskt har sina rötter i förfädernas krigskonst. Det var då, på 1600-talet, som vi svenskar blev en av de mest betydande nationerna – mycket beroende på vår militära överlägsenhet.

Du känner säkert historiens vingslag varje gång du tar på dig din uniform eller när du ser militär personal under tjänsteutövning. Och visst ryser du lite inombords när den militära musikkåren spelar en marsch.

Omedvetet förvaltar du då din del av vårt gemensamma historiska arv. Du känner historiens vingslag, tänker på dem som kämpade, segrade eller stupade på slagfälten och uppfylls av stolthet.

Kanske inser du också hur samhället omkring dig har påverkats i sin utveckling genom militär närvaro? En mycket stor del av all den avancerade teknik som vi har nytta av i vår civila vardag har faktiskt sitt ursprung i utveckling av försvarsmateriel.

Då ska du vara med och bevara Livgrenadjärernas vördnadsvärda historia! Du ska bli medlem i Livgrenadjärföreningen!

Som medlem i Livgrenadjärföreningen får du:

• två årliga tryckta nummer av tidningen Östgötagrenadjären
• två årliga digitala nummer av tidningen Östgötagrenadjären
• inbjudan till resor, studiebesök och måltider
• besöka olika Livgrenadjärklubbar i landet.
• delta i de populära PUB-aftnar med föredrag
som arrangeras i den anrika Livgrenadjärmässen
• rättighet att bära och använda alla de profilprodukter som utmärker en Livgrenadjär


Allt detta blir ditt för endast 200 kronor per år.
Sätt in årsavgiften på Plusgirokonto 13 37 31-0 och ange personnummer, namn, adress och e-postadress.

Gör det så stödjer du arbetet att bevara Livgrenadjärernas stolta historia!