Styrelse 2021 (fr o m årsmötet 2021-02-18).
Uppdrag Namn E-post
Ordförande Lage Svensson lage.s@hotmail.se
Sekreterare Claes-Henric Löfgren
chlofgren@hotmail.com
Kassör Hans-Erik T Johansson
haerjo2019@gmail.com
ÖG-redaktör Göran Lindqvist gli@massmedia.se
Ledamot Hans Zettby hans@zettby.se
Ledamot Håkan Karlsson hakan.p.karlsson@hotmail.com
Ledamot Erik Lindberg aoeklindberg@hotmail.com
Ledamot Ola Nilsson ola.nilsson52@gmail.com
Ledamot Lars Nord larsnord58@gmail.com

Redaktionskommitté:
Lage Svensson, Göran Lindqvist, HET Johansson, Lars Nord och Joanna Sjölander.