Föreningens egen marsch

I samband med flytten av Livgrenadjärföreningens arkiv från Garnisonmuseet till Livgrenadjärmässens källare hittade vår arkivarie, Bo Petersson, i en kartong med skräp bland föreningens material på Garnisonsmuséets vind, en uppsättning noter för blåsorkester. Det var en marsch, "Östgötagrenadjärer", komponerad av musikdirektören Oswald Brodin och tillägnad Livgrenadjärföreningen vid 25-årsjubiléet 1962. Vid det tillfället spelades marschen. Därefter tycks den inte ha spelats vid regementet.

När vi talade med Leif Wangin, ledare för Hemvärnets Musikkår Östergötland, visade det sig att han kände till marschen och avsåg att framföra den vid tillfälle. Det inträffade vid konserten med Hemvärnets Musikkår den 13 november 2016. Ett antal livgrenadjärer, anförda av Claes-Henric Löfgren och uppklädda i m/ä, lyssnade andäktigt.

Härligt att den verkligen framförts igen! Konserten spelades in och ÖG:s redaktör lyckades förse sig med musiken på en fil. Nu finns den för nedladdning i mp3-format här.

Tidningen Östgötagrenadjären

Det är verkligt stimulerande att allt fler medlemmar börjar förse redaktionen med spännande och roligt innehåll. Desutom att många bidrar till Livgrenadjärfonden. VARMT TACK!