Föreningens egen marsch

I samband med flytten av Livgrenadjärföreningens arkiv från Garnisonmuseet till Livgrenadjärmässens källare hittade vår arkivarie, Bo Petersson, i en kartong med skräp bland föreningens material på Garnisonsmuséets vind, en uppsättning noter för blåsorkester. Det var en marsch, "Östgötagrenadjärer", komponerad av musikdirektören Oswald Brodin och tillägnad Livgrenadjärföreningen vid 25-årsjubiléet 1962. Vid det tillfället spelades marschen. Därefter tycks den inte ha spelats vid regementet.

När vi talade med Leif Wangin, ledare för Hemvärnets Musikkår Östergötland, visade det sig att han kände till marschen och avsåg att framföra den vid tillfälle. Det inträffade vid konserten med Hemvärnets Musikkår den 13 november 2016. Ett antal livgrenadjärer, anförda av Claes-Henric Löfgren och uppklädda i m/ä, lyssnade andäktigt.

Härligt att den verkligen framförts igen! Konserten spelades in och ÖG:s redaktör lyckades förse sig med musiken på en fil. Nu finns den för nedladdning i mp3-format här.

Tidningen Östgötagrenadjären

Det är verkligt stimulerande att allt fler medlemmar börjar förse redaktionen med spännande och roligt innehåll. Desutom att många bidrar till Livgrenadjärfonden. VARMT TACK!

Från årsmötet 16 februari 2017

Livgrenadjärföreningens årsmöte genomfördes traditionsenligt på Livgrenadjärmässen.

Läs mer i Östgötagrenadjären nr 1/2017 som du kan ladda ner på från webbplats. Där finns även en presentation av Livgrenadjärföreningens nya styrelse dvs exakt densamma som efter det förra årsmötet!

Det särskilt glädjande är att höstens omfattande kampanj för rekrytering av nya föreningsmedlemmar gav ett så fantastiskt resultat: Vi är nu 370 medlemmar!Medlemsavgift för 2017

Årsavgiften för Livgrenadjörföreningens medlemmar är oförändrat 200 kronor per år. Årsavgiften, som inkluderar fyra årliga nummer av tidningen, ska vara erlagd senast 1 mars.

Årsavgiften betalas som tidigare till PG 13 37 31-0.
Försök att betala din årsavgift SENAST 31 MARS,

Medlemmar i den nu nedlagda Livgrenadjärklubben i Stockholm, måste nu betala årsavgift avgift till Livgrenadjärföreningen för att få Östgötagrenadjären till sin fysiska brevlåda respektive sin digitala. Årsavgift till Livgrenadjärföreningen (PG 13 37 31-0) senast 1 mars.

PUB-kvällarna fortsätter

Livgrenadjärföreningens populära PUB-kvällar fortsätter. Alltid en gång i månaden under vår och höst. Alltid tisdagar och alltid klockan 18.00.
Inget krav på föranmälan och ingen klädselföreskrift. Enbart trevlig samvaro kring intressanta och spännande föredrag.

Aktuell info publiceras på sidan MEDLEMSAKTIVITETER.

Har just du kanske några roliga minnen att berätta om vid en PUB-kväll?
Hör då av dig till vår klubbmästare Lage Svensson. Du hittar hans kontaktuppgifter på sidan STYRELSE & KONTAKT.