Visa att du är en stolt Livgrenadjär!

Som medlem i Livgrenadjärföreningen har du rätt att bära våra profilprodukter enligt nedan.
1. Fällkniv med ädelträskaft och texten
”Livgrenadjär” på bladet, 150 kr

2. Kniv med texten ”Skarp som en
LIVGRENADJÄR” på bladet, 70 kr

3. Slips med broderad vit och röd granat, 70 kr

4. Slipshållare med vit och röd granat, 90 kr

5. Medlemsnål med vit och röd granat, 20 kr

6. Tygmärke med texten ”LIVGRENADJÄR”
broderad, 10 kr

7. Tygmärke med Östgötagripen och texten
”Livgrenadjärgruppen”, 10 kr

8. Telegramblankett i A4-format, med riksvapen och regementets segernamn, 10 kr

Östgötarnas marscher på CD, inspelad av
Hemvärnets Musikkår Östergötland, 125 kr
(Skivan innehåller totalt 14 marscher,
varav I4 och A1 marscher!)
Här köper du dina Livgrenadjärprodukter:

Garnisonsmuséet, Linköping
Telefon 013-16 18 65

Livgrenadjärföreningen