Datum

Aktivitet

Plats

Anm, etc.

2017-05-31

Kl 18.00 Föreningen arrangerar en visning av Tuna Översteboställe där Arne Lilja kl ska leda oss runt i de historiska byggnaderna.

Vi kommer att skicka ut en påminnelse via e-post, så håll koll så att du inte missar vår trevliga träff!

2017-09-13

Kl 18.00 PUB-kväll på Livgrenadjärmässen. Ingen föranmälan.

2017-10-04

Kl 14.00-16.30 uppmärksammar vi föreningens 80-årsjubileum med en guidad vandring på Malmen/Helikopterflottiljen.

Samling vid vakten 14.00. Därefter vandrar vi runt med Lage Svensson som ciceron och får veta mer om de platser som är en del av regementets historia.

Vi fortsätter med kaffe i Malmens vackra mäss och som avslutning får vi aktuell information om Livgrenadjärgruppens verksamhet i deras konferensrum i By 66.

Anmälan till Claes-Henric Löfgren senast 26/9. Antingen per telefon 070-385 34 63 alt 013-15 46 77 eller chlofgren@hotmail.com.

2017-10-18

Kl 18.00 PUB-kväll på Livgrenadjärmässen. Ingen föranmälan.