Här hittar du ett antal länkar som på olika sätt hör ihop med Livgrenadjärföreningen och försvarsverksamhet i Östergötland:


Föreningen Kungl. Livgrenadjärregementets officerskår

Den verkar för att utveckla, vårda och förvalta Livgrenadjärregementets kulturarv och officerskårens kvarstående tillgångar samt tillsvidare att vidmakthålla en miljö för representation, avkoppling och samvaro till gagn för officerskåren. Tillgångarna utgörs framför allt av kunga- och regementschefsporträtt, målningar av militära miljöer, vapen, böcker i ett omfattande bibliotek, priser och andra minnesgåvor från olika epoker. Föremålen är samlade i den officersmäss som använts sedan 1920-talet.

Medlemskap i föreningen är begränsat till den som varit officer vid regementet enligt särskilda stadgar.

Ordförande är Lage Svensson.


Tillsammans med Livgrenadjärmässens ideella förening har officerskåren bildat bolaget
Livgrenadjärmässen Fest & Konferensvåningar i Linköping AB
och håller officerskårens mäss i det gamla kanslihuset levande och tillgänglig för den som vill boka konferens, fest eller middag för privata sällskap, företag och föreningar i en stilfull miljö.Helikopterflottiljen

Livgrenadjärgruppen

1.Livgrenadjärbataljonen

2.Livgrenadjärbataljonen