Livgrenadjärregementets traditioner började när Gustav Vasa mellan 1542-1552 satte upp två fänikor fotsoldater, som kallades Östanstång och Västanstång samt en Ryttarfana.

På 1620-talet påbörjades den stora regementsorganisationen. Erik XIV hade redan tidigare börjat organisera landskapsregementen men först med Gustav II Adolf satte detta fart.

I Östergötland skapades ett infanteri om 1200 fotsoldater och ett kavalleri om 375 ryttare.

Övningsplatsen var Malmen i Linköping. Namnet för fotfolket blev Östgöta regemente till fots och ryttarna fick namnet Östgöta ryttare. Östgötarna deltog och segrade i många fältslag, bl a under 30-åriga kriget.

1682 inrättades indelningsverket. Östgöta Infanteriregemente med 1200 soldater och Östgöta Kavalleriregemente med 1000 ryttare bildades på stommen av rote- och rusthållsorganisationen.
Namnet Livgrenadjär tilldelades Östgötarna 1791 av Gustav III, som tack för goda insatser under många sekler och kanske speciellt för
segern mot Ryssland vid Svensksund.
Östgötaförbanden gick 1792 samman
till Kungliga Livgrenadjärregementet.